Dr. Öğr. Üyesi FATİH KÖSE NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi FATİH KÖSE

T: (0282) 250 4914

M fkose@nku.edu.tr

W fkose.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:İslam Tarihi ve Sanatları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM TARİHİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez: İstanbul Halveti tekkeleri (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM TARİHİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2001-2004
Tez: Arşiv belgelerinden hareketle XVIII. yüzyılda nevrûz (2004)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ / İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996-2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ / TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
2015-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
2013-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
2015-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Sözleşmeli Personel İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2005-2008
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi
İslam Sanatları
Türk İslam Edebiyatı
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖSE F., Şehrin Savunmasında Sivil Cephe Olarak Tekkeler, Şehir ve Düşünce, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. KÖSE F., Arşiv Belgelerine Göre Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Tamirleri ve Onarımları, Vakıf Restorasyon Yıllığı, cilt 9, ss. 24-32, 2014.
Özgün Makale Alan
3. KÖSE F., Arşiv Belgelerinin Işığında İstanbul Şâzelî Tekkelerinin Tarihi, Vakıflar Dergisi, cilt 40, ss. 99-119, 2013.
Özgün Makale Alan
4. KÖSE F., Arşiv Belgelerine Göre Fatih Camiinin İnşâsı ve Onarımları, Vakıf Restorasyon Yıllığı, cilt 7, ss. 87-94, 2013.
Özgün Makale Alan
5. KÖSE F., Arşiv Belgelerine Göre Nuruosmaniye Camii İnşâsı- Tamirleri ve Onarımları, Vakıf Restorasyon Yıllığı, cilt 5, ss. 25-41, 2012.
Özgün Makale Alan
6. KÖSE F., Muslims of the Soviet Empire: A Guide, History Studies, ss. 483-485, 2012.
Özgün Makale Alan
7. KÖSE F., Osmanlılarda Nevrûziyye Geleneklerine Tarihsel Açıdan Bakış, EKEV Akademi Dergisi, cilt 16, ss. 93-102, 2012.
Özgün Makale Alan
8. KÖSE F., İmrahor İlyas Bey Camii ve Osmanlı Döneminde Geçirdiği Tamirler, Vakıf Restorasyon Yıllığı, cilt 4, ss. 31-39, 2010.
Özgün Makale Alan
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KÖSE F., Beşiktaş Ertuğrul Cami Şâzeli Tekkesi Eser-i Hümayûn, Bölüm: Sultan ve Tekke, Yayın Yeri: Müessese İletişim, Editör: Ahmet Uçar, 2017.
Bilimsel Kitap
2. KÖSE F., Tekirdağ Şehir ve Kültür 2, Bölüm: II. Abdülhamid’in Tekirdağ’da Yapmış Olduğu Hayır Eserleri, Yayın Yeri: TTBBD Yayını-Modanlı Matbaacılık, Editör: Murat Taşan, 2017.
Bilimsel Kitap
3. KÖSE F., Nuruosmaniye Camii-(Külliyenin Algısı ve 2010-2014 Restorasyon Çalışmaları)., Bölüm: Arşiv Belgelerine Göre Nuruosmaniye Camii´nin İnşâsı-Tamirleri ve Onarımları., Yayın Yeri: Kadıoğlu İnşaat Taahhüt Kollektif Şirketi, Editör: Murat Sav, 2016.
Bilimsel Kitap
4. KÖSE F., İstanbul Halveti Tekkeleri, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2012.
Bilimsel Kitap
5. KÖSE F., Osmanlı Devleti´nde Nevruz., Yayın Yeri: IQ Kültür Sanat, 2007.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KÖSE F., Tekirdağ Rüstem Paşa Camii Grafitileri, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. HUMANITAS, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi.
Uluslararası Dergi SCI
Yayın Hakemlikleri
1. Ahenk Müzikoloji Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ASOS, EBSCO
3. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi